توری سرندی شن و ماسه

توری سرندی یکی از انواع توری می باشد که توسط ایران توری تولید میگردد. توری سرندی از بافته شدن مفتول ها با قطر های مختلف می باشد که سبب ایجاد مشبک های منظم و همسان می شود که به دلیل ضد سایش بودن و مقاوم خوبی که در برابر خوردگی دارد در سرند کردن اشیاء مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

از بیشترین کاربردهای توری های سرندی می توان به موارد زیر اشاره کرد : 
1) سرند شن و ماسه ، معادن ، ساختمان ها و کارخانجات
2) ساخت قفس های مقاوم برای حیوانات وحشی
3) در مصارف صنعتی ، ساختمانی ، بهداشتی ، پتروشیمی ، ورزشی ، کشاورزی
4) استفاده در پروژه های عمرانی و ساختمانی
5) حفاظ در مناطق حساس پادگان ها ، فرودگاه ها ومناطق نظامی
6) استفاده جهت مقاوم سازی دیوارهای طلا فروشی و سرافی ها
7) جداسازی و دانه بندی در خطوط تولید مواد غذایی و کشاورزی

ایران توری آمادگی این را دارد که توری سرندی مورد درخواست شما را با بهترین کیفیت و در اسرع وقت به شما مشتری عزیز تحویل نماید.

در لیست زیر می توانید وزن توری های سرندی ایجاد شده با قطرهای چشمه، مفتول و ابعاد مختلف را مشاهده نمایید. همچنین از گالری توری های سرندی تولید شده توسط ایران توری نیز بازدید نمایید.
 چشمه  قطر مفتول  ابعــاد    وزن  ابعــاد    وزن قیمت
3 mm 2/30 mm 100 × 150 cm 18/50 kg 100 × 200 mm 24/70 kg تماس بگیرید
4 mm 2/60 mm 100 × 150 cm 19/50 kg 100 × 200 mm 26/00 kg تماس بگیرید
4 mm 2/80 mm 100 × 150 cm 24/00 kg 100 × 200 mm 32/00 kg تماس بگیرید
5 mm 2/80 mm 100 × 150 cm 19/50 kg 100 × 200 mm 26/00 kg تماس بگیرید
5 mm 3/10 mm 100 × 150 cm 24/00 kg 100 × 200 mm 32/00 kg تماس بگیرید
6 mm 3/15 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
6 mm 3/30 mm 100 × 150 cm 22/50 kg 100 × 200 mm 30/00 kg تماس بگیرید
6 mm 3/40 mm 100 × 150 cm 25/00 kg 100 × 200 mm 33/20 kg تماس بگیرید
6 mm 3/55 mm 100 × 150 cm 27/00 kg 100 × 200 mm 36/00 kg تماس بگیرید
7 mm 3/30 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
8 mm 3/60 mm 100 × 150 cm 20/30 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
8 mm 3/75 mm 100 × 150 cm 23/20 kg 100 × 200 mm 30/80 kg تماس بگیرید
8 mm 3/85 mm 100 × 150 cm 25/20 kg 100 × 200 mm 33/50 kg تماس بگیرید
8 mm 3/95 mm 100 × 150 cm 26/00 kg 100 × 200 mm 34/60 kg تماس بگیرید
9 mm 3/80 mm 100 × 150 cm 20/00 kg 100 × 200 mm 26/60 kg تماس بگیرید
10 mm 3/95 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
10 mm 4/20 mm 100 × 150 cm 24/50 kg 100 × 200 mm 32/50 kg تماس بگیرید
10 mm 4/60 mm 100 × 150 cm 28/00 kg 100 × 200 mm 37/20 kg تماس بگیرید
12 mm 4/20 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
12 mm 4/60 mm 100 × 150 cm 25/50 kg 100 × 200 mm 34/00 kg تماس بگیرید
15 mm 4/60 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
15 mm 4/75 mm 100 × 150 cm 23/00 kg 100 × 200 mm 30/60 kg تماس بگیرید
18 mm 5/00 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
18 mm 5/30 mm 100 × 150 cm 23/00 kg 100 × 200 mm 30/60 kg تماس بگیرید
20 mm 5/20 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
20 mm 5/30 mm 100 × 150 cm 22/00 kg 100 × 200 mm 29/20 kg تماس بگیرید
22 mm 5/30 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
22 mm 5/70 mm 100 × 150 cm 23/00 kg 100 × 200 mm 30/60 kg تماس بگیرید
25 mm 5/60 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
25 mm 6/50 mm 100 × 150 cm 26/90 kg 100 × 200 mm 35/70 kg تماس بگیرید
28 mm 6/00 mm 100 × 150 cm 20/00 kg 100 × 200 mm 26/60 kg تماس بگیرید
30 mm 6/30 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
30 mm 6/50 mm 100 × 150 cm 23/20 kg 100 × 200 mm 30/80 kg تماس بگیرید
30 mm 7/10 mm 100 × 150 cm 25/80 kg 100 × 200 mm 34/30 kg تماس بگیرید
32 mm 6/50 mm 100 × 150 cm 20/50 kg 100 × 200 mm 27/20 kg تماس بگیرید
35 mm 6/50 mm 100 × 150 cm 20/00 kg 100 × 200 mm 26/60 kg تماس بگیرید
35 mm 7/00 mm 100 × 150 cm 25/10 kg 100 × 200 mm 33/30 kg تماس بگیرید
40 mm 8/00 mm 100 × 150 cm 20/00 kg 100 × 200 mm 26/60 kg تماس بگیرید
50 mm 8/00 mm 100 × 150 cm 20/00 kg 100 × 200 mm 26/60 kg تماس بگیرید
60 mm 8/00 mm 100 × 150 cm 20/00 kg 100 × 200 mm 26/60 kg تماس بگیرید
70 mm 8/00 mm 100 × 150 cm 20/00 kg 100 × 200 mm 26/60 kg تماس بگیرید