فنس

فنس

فنس چیست و چرا برای حصارکشی از فنس استفاده می شود؟

فنس از پیچیدن مفتول با سایز های مختلف ایجاد می شوند که از لحاظ شکل هندسی لوزی های را می سازند که به صورت افقی و عمودی درکنار هم گسترش می یابند. طول اضلاع این لوزی می تواند به دلخواه مشتری تعیین شود اما به صورت معمول از 2 سانتی متر تا 8 سانتی متر طراحی و تولید می شوند.

از کاربردهای فنس می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 

1) اگر شما زمین زراعی دارید که ممکن است محصولات آن توسط موجودات مختلف مورد تهاجم قرار گیرند و محصولات شما را ازبین ببرند و یا حتی ممکن است زمان برداشت محصول مورد سرقت قرار گیرد، فنس می تواند گزینه خوبی برای ایجاد حصار دور زمین زراعی و باغ شما باشد تا بتواند محصولات شما را از این تهاجم و سرقت در امان بدارد.

 

2) ممکن است زمین مسکونی داشته باشید و در حال حاضر قادر به ساخت آن را نداشته باشید. یکی از مقرون به صرفه ترین روش ها ایجاد فنس دور زمین است تا باعث شود مصالح داخل زمین جابجا نشوند و همچنین از ریختن زباله در محوطه زمین جلوگیری شود. این کار مخصوصا برای زمین هایی انجام می شود که دو طرف آن ساخته شده باشند.

 

3) در امکان خطرناک و ریسک پذیر همانند دکل های مخابراتی، دکل های برق، پست های برق، آب انبارها، حوضچه های آبیاری قطره ای، حوض های پرورش ماهی و ... از فنس استفاده می شود تا تجهیزارت و امکانات را از خطرهای احتمالی ایمن سازد.